1 2 3 4 5 6

מרכז המדיה של המשרד

עובדים זרים בענף המסעדות, מגזין "רסט" גיליון יוני 2010
(חלק א')
(חלק ב')